Pentueet

KoiraNetissä

A-pentue
3.3.2010
4+3

Belgerac Daredevil x Ruutipussi Berserkki

C-pentue
10.3.2013
3+3

High-spirited Aurinco x Ruutipussi Limperi

E-pentue
9.7.2015
6+1

High-spirited Aavicco x Off Line’s Yes-Yes

H-pentue
10.3.2016
3+3

High-spirited Aavicco x Extra Temperament Chaos

I-pentue
7.12.2018
5+3

High-spirited Haicu x Baccardi Fighter Blue Penny

W-pentue
15.6.2007
3+5


Belgerac Daredevil x Poundee de Lescaut